Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat.

Hirdetési cookie-kat csak az Ön hozzájárulása után használunk. Ezek a cookie-k az Ön viselkedése alapján segíthetnek nekünk célzott reklámokat megjeleníteni közösségi oldalakon vagy más weboldalakon.

HozzájárulokNem járulok hozzáTovábbi információk

Termékek
  Valuta választás

  www.automedon.hu

   

  Adatkezelési tájékoztató

   

   

  1. Bevezető

   

  Az Automedon Kft. mint adatkezelő a jogszabályban meghatározott feladatai elvégzése során, valamint az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára biztosítja a személyes adatokhoz fűződő jogát, illetve az alapvető szabadságjogokat. A személyes adatok elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során különösen tiszteletben tartjuk az adatközlő magánélethez való jogát. Ennek megfelelően személyes adataid kezelése során így járunk el:

   

  Amikor a www.automedon.hu honlapot látogatod, személyes adataidat (vagyis azokat az adatokat, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) is átadod nekünk. Adataid két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (süti, angolul cookie) automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Te is megadhatod nevedet, elérhetőségeidet, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velünk.

   

  Tevékenységeink elvégzése során is birtokunkba juthatnak ügyfeleink, partnereink és munkatársaink személyes adatai. Ezekről az adatkezelésekről belső Adatkezelési Szabályzatunk rendelkezik.

   

  2. Ki az adatkezelő?

   

  Automedon Kft.

  Székhely: 9600 Sárvár, Hunyadi u.6.

  Telephely: 9700 Szombathely, Széll K.u.34.

  Adószám: 10412055-2-18

  Közösségi adószám: HU10412055

  Cégjegyzékszám: 18-09-000437

  Tel.: 06 30 554 2032

  E-mail: info@automedon.hu

   

  3. Adatvédelmi tisztviselő

   

  Sirhán Evelin

  9600 Sárvár, Hunyadi u.6.

  Email: evelin.sirhan@automedon.hu

  Tel.: 06 30 962 4969

   

  4. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

   

  Cél/tevékenység

  Kezelt adatok

  Jogalap

  Tárolás időtartama

  Vásárlói fiók létrehozása (regisztráció közvetlenül, vagy Facebookon keresztül)

  E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település,  utca, házszám, emelet, ajtó (a vásárlói fiók létrehozása opcionális)

  Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez  szükséges

  A vásárló kérésére történő törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).

  Rendelés

  E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése)

  Szerződés teljesítéséhez szükséges

  8 év

  Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen

  Név, e-mail cím

  Szerződés teljesítéséhez szükséges

  8 év

  Üzenetküldés kapcsolatfelvételi űrlappal

  Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

  Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges 

  90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett

  Számlázás

  E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

  Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges  

  8 év

  Értékelés kérése vásárolt termékről 

  Név, e-mail cím, telefonszám 

  Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

  Az adatkezelés elleni tiltakozásig 

  Hálózatbiztonság garantálása 

  Technikai adatok a látogatásról: IP cím és a böngésző user agent karakterlánca

  Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

  3 nap  

  Hírlevélküldés

  Név, e-mail cím

  Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

  A hozzájárulás visszavonásáig

  Termék értékelés

  Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye

  Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

  A hozzájárulás visszavonásáig

  Termékkel kapcsolatos kérdés küldése termékadatlapról

  Név, e-mail cím, kérdés

  Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

  A hozzájárulás visszavonásáig

  Hozzászólás blogbejegyzéshez

  Név, e-mail cím, webcím, szöveg

  Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

  A hozzájárulás visszavonásáig

   

  5. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók

   

  Név

  Tevékenység

  Elérhetőség

  Juhász Tímea

  könyvelés

  9700 Szombathely, Széll K.u.34

  konyveles@automedon.hu

  06 94 506 006

  Sprinter Futárszolgálat Kft.

  futárszolgálat

  1097 Budapest, Táblás utca 39.

  info@sprinter.hu

  06/1 347-3000

  https://www.sprinter.hu/

  BlazeArts Kft.

  e-mail szolgáltató

  6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

  06 76 550 174

  https://www.forpsi.hu/

  Kontornet Bt.

  tárhelyszolgáltató

  9081 Győrújbarát, Fő u. 45.

  info@startuzlet.hu

  https://startuzlet.hu

   

  6. Harmadik országba történő adattovábbítás

   

  Harmadik fél részére csak kifejezetten írásos hozzájárulásod alapján, meghatározott feltételek szerint adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján végzünk, illetve kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig, amíg ők is bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat.

  Nem adjuk el a személyazonosításra alkalmas információkat, és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek azokat, viszont hiszünk abban, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha illegális aktivitással, feltételezhető csalással, vagy olyan tevékenységgel kapcsolatosak, amelyek veszélyeztethetik mások fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát, vagy éppen másféle - jogilag meghatározott - okból van szükség rájuk.

   

  7. Az érintettek jogai

   

  7.1.A hozzáférés joga

  Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapj.

   

  7.2. A helyesbítéshez való jog

  Kérésedre késedelem nélkül helyesbítjük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   

  7.3. A törléshez való jog

  Kérésedre kötelesek vagyunk késedelem nélkül törölni a rád vonatkozó személyes adatokat.

   

  7.4. Az elfeledtetéshez való jog

  Ha nyilvánosságra hoztuk személyes adataidat, és azt törölni vagyunk kötelesek, akkor az elérhető technológiai és megvalósítási költségek figyelembevételével megteszünk minden ésszerűen elvárható lépést és technikai intézkedést annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adataidat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted tőlük a személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   

  7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   

     - vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát;

     - az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;

      - már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

     - tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e jogos indokaiddal szemben.

   

  7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

  Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk.

   

  7.7. A tiltakozáshoz való jog

  Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid kezelése ellen.

   

  7.8. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

  Amennyiben tiltakozásod ellenére személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ér, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhetsz:

   

     - tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről, valamint kérheted azok helyesbítését,

      - hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheted a személyes adatok törlését, visszavonhatod hozzájárulásodat,

     - kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk vagy megbízottunk által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

     - a weboldalunkon megadott személyes adataidat töröljük, ha azok kezelése jogellenes, ha azt kéred, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, és azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

   

  8. Panasz benyújtásának módja

   

  Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Telefon: +36-1-3911400

  Telefax: +36-1-3911410

  Web: http://naih.hu

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

   

  9. Süti (cookie) információk

   

  A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

   

   

   

  Közvetlenül általunk elhelyezett sütik

  Webáruház rendszerünk közvetlenül a következő sütiket helyezheti el az Ön által használt eszközön:

   

  Süti (cookie) neve

  Célja

  Tárolási idő

  PHPSESSID

  Munkamenet azonosító. Szükséges a webáruház alapvető működéséhez, a kosárba helyezéshez és így a megrendeléshez.

  A böngésző bezárásáig tárolódik.

  euCookieWarningAccepted

  Ha megjelent a Cookie figyelmeztető sáv, és a látogató a "Rendben" gombra kattint, akkor ennek az eseménynek a rögzítésére szolgál.

  A böngésző bezárásáig tárolódik.

  felnottBelepett

  Ha bizonyos tartalmak csak felnőtt látogatók részére szólnak, akkor az erről szóló figyelmeztető elfogadásának rögzítésére szolgál.

  A böngésző bezárásáig tárolódik.

   

  Külső szolgáltatók (harmadik fél) által elhelyezett sütik:

   

  Youtube:

   

  A weboldal a YouTube oldalon tárolja és jeleníti meg a videó tartalmat. Ezeket a cookie-kat a YouTube állítja be, hogy követni tudja a szolgáltatásai használatát. A YouTube cookie-k csak a lejátszás gomb megnyomásakor települnek.

   

  Süti (cookie) neve

  Célja

  Tárolási idő

  PREF

  Ez a cookie tárolja a kedvenc beállításait és egyéb információkat, pl.: a választott nyelvet, hány keresési eredményt szeretne megjeleníteni az oldalon, szeretné-e bekapcsolni a Google SafeSearch szűrőt.

  Beállítástól/frissítéstől számított 10 év

  VISITOR_INFO1_LIVE

  Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a sávszélességet méri azzal a céllal, hogy meghatározhassa, hogy az új vagy régi lejátszási felület a megfelelő Önnek.

  Beállítástól/frissítéstől számított 8 hónap

  use_hitbox

  A use_hitbox cookie növeli a „megtekintések” számlálót a YouTube videók esetén

  A munkamenet végén

  YSC

  Ezt a cookie-t a YouTube videó szolgáltatás állítja be olyan oldalakon, ahol beágyazott YouTube videó van elhelyezve

  A munkamenet végén

   

  További információ: google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

   

   

   

   

   

   

  Google Analytics

   

  A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít az Atradiusnak többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók az Atradius webhelyére és annak mely oldalait tekintik meg.

   

  Süti (cookie) neve

  Célja

  Tárolási idő

  _utma

  Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a weboldalt. Így pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a group.atradius.com webhelyen, vagy egyéb másik oldalon.

  Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

  _utmb

  Az _utmc cookie-val együtt a group.atradius.com oldalon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel.

  Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc

  _utmc

  Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg.

  A böngésző bezárásakor

  _utmt

  A lekérési arány szabályozására szolgál

  10 perc

  _utmv

  Látogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a _setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal. Ezt a cookiet alkalmazták a mára már elavult _setVar módszerrel is Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldi a Google Analytics-nak.

  Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

  _utmz

  Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a group.atradius.com oldalra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról)

  Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap

  _utmt_rollupTracker

  Az Atradius weboldalak domain neveinek követésére szolgál

  Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc

  _utmt_oldTracker

  Régi nyomkövetési kód eltávolítására szolgál.

  Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc

  _ga

  A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

  Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

  _gat

  A lekérési arány szabályozására alkalmazható.

  Beállítástól/frissítéstől számított 10 perc

   

  További információ:http://www.google.com/policies/privacy/ (Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a weboldalak látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

  Pólónyomtatás
  Szublimáció
  Partnerek

  Utoljára megtekintett
  Még nem tekintett meg egy terméket sem.
  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.